Август

През месец август основните грижи за овощните култури се свеждат до напояване, растителна защита, прибиране на плодовете от прасковите, ранните ябълки, круши и сливови сортове и подготовка на площите за засаждане на нови овощни градини.

Трябва да се знае, че през месец август овощните видове залагат цветни пъпки и затова поддържането на оптимален воден режим на растенията е от голямо значение за добра реколта през следващата година. Поливането на ягодовите насаждения ще се отрази благоприятно върху залагането на цветни пъпки през месец септември. В малиновите насаждения, засадени основно със сорт Люлин, също важно мероприятие през този период е редовното поливане и подхранване на растенията.

Растителната защита през този период е насочена за опазване на плодовете от плодовите червеи, крушовата бълха, овощни акари, анарзия, и др. неприятели. Най-често срещаната болест през този период при всички овощни култури е късното кафяво гниене. За борба с посочените неприятели и болести се извършват комбинирани пръскания с подходящи инсектициди и фунгициди. Срещу болестта дидимела по малината, ако се появи през този период се извършат 1-2 пръскания с препарати с по-къс карантинен срок, тъй като плодовете масово зреят.

В овощните разсадници продължава присаждането на спяща пъпка. Важен момент от този процес е избора на калеми, които освен добре узрели, трябва да се вземат от апробирани маточни дървета. Една седмица преди присаждането е необходимо да се извърши поливане на подложките в питомника, за да има добро сокодвижение. Там, където сокодвижението е по-слабо може да се присажда по метода „чип бъдинг“.

Месец август е най-подходящия период за подготовка на почвата при създаване на нови овощни градини. Там, където почвите са подходящи за обръщане на почвения пласт, се извършва риголване на дълбочина 60-70 см и подравняване на площта.