Април

През месец април в овощната градина се извършват много важни мероприятия, касаещи основно опазването на дръвчетата от болести и неприятели, предпазването им от късни слани, засаждане на овощни дръвчета, облагородяване на калем или пъпка.

Едновременно с развитието на дръвчетата се създават и условия за поява на различни болести и неприятели. През този период се извършват първите третирания срещу струпясването по ябълката и крушата, срещу сачмянката и ранното кафяво гниене по костилковите видове. От неприятелите, най-опасни са някои листогризещи гъсеници, акарите, крушовата плодова оса, сливовите оси, мъхнатият бръмбър, цветопробивачи и др. За борба с посочените вредители се правят комбинирани пръскания с разрешени за употреба препарати.

Основна опасност за повечето овощни видове през този период са сланите и ниските температури. Предпазването става чрез задимяване, оросяване или третиране с подходящи криогенни препарати. През последните години се предлагат ефикасно действащи препарати, които се използват трикратно по време на цъфтежа на дърветата.

До средата на месеца трябва да се приключи със засаждането на дръвчетата, защото прихващането на по-късен етап не е гарантирано. При засаждането е необходимо веднага да се извърши поливане, за да се уплътни почвата около корените на новозасадените дръвчета.

Извършва се и присаждане на калем – на „разцеп“, „под кора“, „кози крак“ или на будна пъпка при наличие на сокодвижение. Най-напред се присаждат костилковите, а след това семковите овощни видове. За целта е необходимо, калемите да са събрани още по време на покоя на дърветата и съхранени при подходящи условия.