Декември

През декември овощните дървета преминават в състояние на относителен зимен покой, при който те се подготвят за презимуване при по-ниски температури.

За ореховите дръвчета в младите насаждения е необходимо да се погрижим специално, тъй като те са по-чувствителни на зимните студове. За целта, стъблата трябва да се обвият с подходящи материали, които ще ги предпазят от измръзване и повреди от гризачи. Ако засаждането на овощните дръвчета се извършва през пролетта, посадъчният материал трябва да се съхрани при подходящи условия- специално приготвени трапове, поставяне на отровни примамки и поливане след затрапяване на овошките.

Дръвчетата в младите овощни насаждения задължително трябва да се защитят от зайци и полски мишки, като стволовете им се обвиват с пластмасови мрежички или други подръчни материали.

Стопаните, произвеждащи овощен посадъчен материал, да обърнат внимание на следното:

  • За стратификация на костилките от дребноплодните видове- джанка, махалебка, дива череша и др., декември е крайният срок за поставянето им в навлажнен пясък при условията на мазе или в специално изкопан трап.
  • През периода на стратификация да се поддържа влажността на пясъка и да се поставят отровни примамки срещу мишки.