Май

През този месец земеделският стопанин трябва да насочи вниманието си към следните основни момента:

  • Да опази плодовата реколта при различните овощни видове от болести и неприятели;
  • Да поддържа насажденията чисти от плевели;
  • Да приложи необходимите грижи в овощните разсадници.

В кратки срокове трябва да се проведат след цъфтежните пръскания при костилкови и семкови овощни видове. Много важно е да се проведат комбинирани пръскания срещу струпясването и брашнестата мана при ябълката с фунгицид, действащ и на двата патогена. Обикновено към края на месеца, в зависимост от агроклиматичните условия започва летежът на ябълковият плодов червей, като пръскането се извършва срещу ларвите преди да са се вгризали в плодчетата. Важен момент за опазване на черешовите и вишневи плодове от червясване е извеждане на борбата с черешовата муха. За точното определяне на моментите на пръскане се следят бюлетините, които издава Областна дирекция по безопасност на храните.

При прасковата и кайсията се пръска срещу ранно кафяво гниене, сачмянка, брашнеста мана, плодови червеи, листни въшки. В района по кайсията се наблюдава силно нападение от ранно кафяво гниене, бактериен пригор и измръзване. Според нанесените повреди трябва да се вземат съответните мерки- изрязване на нападнатите леторасти, остъргване на повредените тъкани и замазване с паста „Терванол“. Сливите се третират срещу червени листни петна, сачмянка, кафяво гниене, сливов плодов червей.

В овощните разсадници своевременно трябва да се извършва филизене на покаралите леторасти от подложката, за да може присадника от културния сорт добре да се развива.