Март

Месец март е най-подходящото в климатично отношение време за засаждане на овощните дръвчета. Засаждането се извършва в предварително изкопани дупки, като тази операция трябва да приключи до средата на месец април, преди да са се разлистили пъпките.

Друго важно мероприятие през този месец е резитбата на засадените дръвчета през есента, която се извършва преди набъбване на пъпките. Трябва да приключи и резитбата за плододаване, като се подходи конкретно за всеки овощен вид, имайки предвид растежните особености и начина на плододаване.

Втората половина на месеца е най-подходящото време за облагородяване на будна пъпка и на калем. Най-често използваният начин на пъпка е “чип бъдинг”, а на калем- “на разцеп”, “чрез копулация” и “под кора”. Използват се калеми, предварително събрани и съхранени при хладни условия.