Ноември

Условията през месеца са подходящи за засаждане на дръвчета от различни овощни видове, както в дворните места, така и в големи овощни насаждания. Успешно могат да се засаждат и ягодоплодни култури- малини, къпини, касис и черупкови- лешник. Засаждането на ореховите дръвчета в района на област Шумен се препоръчва да става през пролетта, поради опасност от измръзване през зимата. Ако е наложително есенно засаждане, дръвчетата трябва да се обвият с подходящи материали.

Дръвчетата и издънките се засаждат на предварително риголвани площи, където е извършено торене въз основа на агрохимични анализи. В овощните градини се извършва есенната оран, с която се заорават окапалите листа и по този начин се намалява заразата от болести, които презимуват в листата. Едновременно с оранта се внасят органичните и минерални торове- фосфор и калий, които изискват дълбоко внасяне.

В младите овощни насаждения дръвчетата се обвиват с подходящи материали за предпазване от зайци и други гризачи.
Ако не е извършено есенното пръскане на костилковите овощни видове, време е да се напръскат с 2 % бордолезов разтвор срещу сачмянка, къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене, бактериален пригор и други, като дърветата се облеят добре.