Октомври

През този месец приключва беритбата на късно зреещите сортове ябълки, круши и дюли. За правилното съхранение на плодовете от значение е брането да се извършва с дръжки, да се отделят болните и наранени плодове от здравите.

Торенето с оборски, фосфорни и калиеви торове се извършва едновременно с есенната оран, като необходимите количества торове се внасят след извършен агрохимичен анализ на почвата. При създаване на нови овощни насаждения пробите се вземат от две дълбочини- от 0 до 30 см и от 30 до 60 см, взети по диагонал, зигзагообразно или разпръснато от площта, предвидена за овощна градина. От общото количество се прави средна проба, която се представя за извършване на анализ.

За намаляване на заразата от болести всички мумифицирани плодове се събират, а заразените клони се изрязват до здраво. По крушата, през този период силни повреди по листните и плодни пъпки нанася крушовия пъпкопробивач. Борбата се води с регистрирани инсектицидни препарати.

При костилковите видове, след окапване на 80% от листата, дърветата се пръскат с 2%-ов бордолезов разтвор, като дърветата трябва да се облеят добре.

Към края на този месец започва изваждането на дръвчетата от овощните разсадници, които се предлагат на земеделските стопани.

На какво да обърнат внимание стопаните, когато купуват дръвчета? Основно: дръвчетата да нямат рани от градушка по ствола; да не са нападнати от болести и неприятели; да имат добре развита коренова система, която е свежа и здрава. Да се наблюдава за туморни образувания по корените, за да се избегне засаждането на болни от рак дръвчета, които в последствие загиват.