Септември

През месец септември започва прибирането на есенните и зимните сортове ябълки и круши. Плодовете трябва да се берат в беритбена зрелост, като се запазват дръжките им и не се допуска никакво нараняване, което е гаранция за по-дълготрайното им съхранение.

През този месец се извършва подготовката за създаване на нови овощни градини. За установяване реакцията на почвата и съдържанието на минерални вещества е необходимо предварително да се вземат почвени проби. Въз основа на агрохимичния анализ, преди риголването се внасят органичните и минерални торове. Извършва се дисковане и подравняване на площта. Месецът е подходящ и за засаждане на ягодовите растения, които до настъпване на студовете ще успеят да развият мощна коренова система.

През този период продължава опазването на дюлята от болестта късно кафяво гниене и източния плодов червей, като се пръска с подходящи препарати, разрешени за употреба. При крушата трябва да се води борба срещу крушовия пъпкопробивач, като вида на инсектицида е в зависимост от беритбената зрелост на плодовете.

При благоприятно време облагородяването на спяща пъпка може да продължи до средата на септември, докато има сокодвижение при подложките. Производителите на овощен посадъчен материал трябва да вземат калеми само от предварително маркирани дървета, с доказана сортова автентичност, да не са нападнати от болести, неприятели и градушки.