Юни

При всички овощни видове важен момент през този месец е опазването им от болести и неприятели. В много насаждения от череши и кайсии, дърветата се нападат от ранно кафяво гниене, което се отразява на нормалното плододаване. Преваляванията на отделни места и високите температури създават условия за развитието на струпясването и брашнестата мана по ябълката и крушата. За ефикасна борба срещу тези болести трябва да се използват препарати, едновременно действащи и срещу двете болести. Борбата срещу първо поколение на ябълковия плодов червей трябва да се извежда стриктно, като се използват инсектициди, които действат и на други вредители в комбинация с фунгицидите.

Първото пръскане на средно-ранните и късните сортове череши и вишни се пръскат срещу черешовата муха с препарати с по-дълъг карантинен срок, а второто пръскане- с по-къс карантинен срок. През юни се създават благоприятни условия за развитие на сачмянка по костилковите, масова поява на листни въшки, анарзия по прасковата, плодови червеи. Борбата се извежда като стриктно се спазват карантинните срокове на препаратите.

След приключване на юнското окапване на завръзите, при ябълка, круша и праскова е необходимо да се извърши прореждане на плодовете. Това мероприятие се извършва, когато плодчетата достигнат големината на малки орехчета.

В младите овощни насаждения се тори с 15-18 кг/дка амониева селитра, като торът се заорава чрез плитка обработка. В овощните разсадници също се извършва подхранване с азотни торове, както на вегетативните маточници, така и на растенията в питомниците.
Подложките в питомник първа година се подготвят за облагородяване на спяща пъпка, като се извършва филизене. На дръвчетата в питомник втора година се извършва колтучене на предивременните клонки до желаната височина, а също така се филизят леторастите от подложката.

През този период се прибира продукцията от ягоди, череши, вишнап и най-ранните сортове праскови. Климатичните условия до сега не провокират напукването и загниването на плодовете при посочените видове.