Устойчивост на овощните видове на ниски температури

        През зимния период овощните растения се намират в дълбок покой. В това състояние всички части на растението притежават най-добра студоустойчивост. Дърветата понасят по-добре ниските температури, когато дървесината им е по-богата на органични вещества, т.е. е по-добре узряла. Студоустойчивостта на отделните видове и сортове не е еднаква и освен от запасеността с органични вещества зависи и от тяхното закаляване преди да влязат в покой. Студоустойчивостта на овощните дървета намалява ако са плододавали обилно, или листата им са предивременно окапали поради повреди от болести и неприятели. Степента на повредите зависи и от скоростта на понижаване на температурата на въздуха. По-големи повреди на тъканите причинява бързото падане на температурата. Скоростта на вятъра също оказва влияние върху измръзването на дърветата. Изложените на силни ветрове овощни растения се повреждат повече от студовете.

         От овощните видове, ябълката е най-студоустойчивият вид през време на дълбокия покой в сравнение с всички останали. Повечето от ябълковите сортове понасят без съществени повреди температури до –30, – 32о С. Поради късния цъфтеж, повредите от повратни мразове на цветни пъпки и завръзи са по-малки, отколкото при останалите овощни видове. Крушата и дюлята понасят ниски температури съответно до минус 25оС и минус 23 – 25оС. При по-ниски температури се повреждат голяма част от плодните пъпки и слабите незапасени клонки. По-чести са повредите обаче от повратни мразове и слани, когато цъфтежът настъпва по-рано.

         От костилковите видове най-устойчива на ниски температури през периода на дълбок покой е сливата,чийто дървета понасят без повреди температура до –30оС. Сливовите сортове са задоволително устойчиви и на късните повратни пролетни мразове, поради по-дългия дълбок покой и по-късния цъфтеж. През дълбокия покой черешата понася температури до минус 24- 25оС, а вишната до минус 28оС. Чести са повредите обаче от повратни мразове, особено при ранно цъфтящите сортове. Прасковата спада към чувствителните на ниски температури овощни видове. През принудителният покой чувствителността на плодните пъпки силно намалява и те масово измръзват при по-силни повратни мразове. Кайсията, през фазата на дълбокия покой понася студ до минус 28оС, но студоустойчивостта на надземните органи рязко се понижава през фазата на принудителния покой, когато се възбуждат плодните пъпки и камбият към растеж. Повратните мразове повреждат младата дървесина близо до кореновата шийка, което е причина за преждевременното загиване на дърветата.

          Известна опасност от измръзване на пъпките има и в овощните разсадници при по-чувствителните овощни видове, когато полетата останат без снежна покривка.

Какви предварителни мерки може да се вземат за повишаване студоустойчивостта на овощните растения?

  • – Да се избират сортове, по-устойчиви на ниски зимни температури;
  • – Овощните насаждения да се създават на подходящи места, в зависимост от изискванията на отделния овощен вид. Да се избягват затворените котловини, където се задържа студения въздух, също и местата със силни ветрове;
  • – Да се предпазват растенията от болести и неприятели;
  • – Да не се пренебрегва внасянето на фосфорни и калиеви торове през есента;
  • – Младите дръвчета е наложително да се обвият с подходящи материали, а по-възрастните да се варосат в края на вегетацията.

Маргита Стоянова