Услуги

Консултации

По създаване на овощни насаждения включват:

 • избор на място за овощна градина;
 • преценка на почвено-климатичните условия;
 • защитни пояси;
 • избор на овощени видове и сорто-подложкови комбинации за засаждане;
 • предпосадъчна подготовка;
 • засаждане на овощните дръвчета.

По отглеждане на овощни насаждения:

 • поддържане и обработка на почвата;
 • торене на овощните насаждения;
 • напояване;
 • растителна защита;
 • резитби
  •  за формиране;
  • за плододаване;
  • за подмладяване;
  • фитосанитарна.

Европейски програми

Консултации във връзка усвояване на средства от еврофондовете:

 • консултация на клиента за най-подходящия за него план за кандидатстване ;
 • запознаване на клиента с изискванията на избраната програма;
 • технически консултации по време на осъществяването на проекта