Сливи

СливиСливата (Prunus domestica) е вид от семейство Розоцветни (Rosaceae). В природата не се срещат в див вид, култивирани са известни повече от две хиляди години.

Култивират се навсякъде, тъй като това културно растение се отличава с бързо плододаване, висока продуктивност и добра адаптивност към почвени и климатични условия. Тя се развива най-добре в леки и дълбоки почви, които могат да се напояват. В льосови и черноземни почви сливата вирее също добре, а в тежките глинести почви тя успява задоволително, и то при сравнително по-висока агротехника и достатъчно валежи.

По отношение на климатичните условия сливата не е много взискателна. Тя понася добре зимните студове на нашия климат. Сливата успява добре в полски и полупланински райони, но понякога лошо понася късните пролетни студове, които зле се отразяват върху цветовете и завръза. Растежът и плододаването на сливата се повишават доста много, когато насаждението е поставено при поливни условия.

Разсадника предлага следните сортове:

  • Стенлей;
  • Чачанска лепотица;
  • Бляк стар;
  • Бляк бюти;
  • Алтанова ренклода ;
  • Калипетровска афъзка и други. 

Подложка -джанка

Можете да видите сроковете на зреене на някои сортове на следната фенограма: