Череши

ЧерешиЧерешата (Prunus cerasus) е вид от семейство Розоцветни (Rosaceae). Черешата може да се отглежда върху повечето почвени типове, разпространени в нашата страна.

Най-подходящи за нея са леките и проветриви почви. Черешата расте най-добре на топли, и песъчливо-глинести почви. Бедните и съвсем сухи песъчливи и чакълести почви, а така също тежките, влажните, студените и сбити глинести почви са неподходящи за отглеждане на череши. Тя не понася и засолените почви. Подпочвената вода не трябва да е по-близо от 2-2,5 м до повърхността на почвата.

Черешата не е много взискателна по отношение на климатичните условия. Тя успява почти навсякъде в страната, като понася добре топли места и припеци. На по-студен климат тя се развива добре и плододава също добре, но е необходимо насажденията да са на добре обгрявани от слънцето места. На затворени, влажни и непроветриви места черешата страда твърде много от измръзване, смолотечение и гъбни болести.

Разсадника предлага следните сортове:

  • Бигаро бюрла
  • Маргит
  • Ван
  • Бинг
  • Кордия
  • Вега
  • Сънбърст и други.

Подложка-махалебка.