Ябълки

ЯбълкиЯбълката (Malus domestica) е дърво от рода Malus, принадлежащ към семейство Розоцветни (Rosaceae), и е едно от най-широко култивираните дървета. Видът произлиза от Западна Азия. Ябълките са сред първите дървета, които са били култивирани от хората, а разнообразието от сортове достига до 7500 типа.

Най-подходящи за ябълката са дълбоките песъчливо-глинести и глинесто-песъчливи почви. Тя се развива и на по-тежки почви, но при по-добра обработка, за да се подобри проветривостта им. В льосови почви се развива при условие, че ще се напоява по-често. В песъчливи и чакълести почви не успява, освен ако те се торят и напояват редовно и изобилно.

 

Разсадника предлага следните сортове ябълки :

  • Виста бела
  • Молис делишес
  • Айдаред
  • Златна резистентна
  • Джонаголд
  • Мелроуз
  • Муцу
  • Флорина
  • Грени Смит и др.

Подложка– ММ 106: